Taalcursussen

In onze taalcursussen leer je niet alleen de Italiaanse grammatica, maar is er ook ruime aandacht voor conversatie, presentatie, lees- en, luistervaardigheid en cultuur. De meeste taalcursussen bestaan uit 25 lessen van 1 ½ uur.

Lees meer

Themacursussen

Voor deze cursussen is  kennis en spreekvaardigheid van het Italiaans op niveau B2 gewenst. De cursussen worden merendeels gegeven in het Italiaans en zijn primair gericht op het verbeteren van de spreekvaardigheid van de cursisten aan de hand van een thema dat ze aanspreekt. Voorbeelden zijn actualiteit, literatuur, films en kunst. Tijdens de cursus is er altijd ruimte voor interactie en discussie. Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan grammaticale onderwerpen.