Algemene informatie

TAALCURSUSSEN
Wij geven onze taalcursussen in overeenstemming met de indeling van het Europese Referentiekader (CEFR,  zie pdf-document onder aan de pagina). Dat wil zeggen dat een taal verdeeld is in niveaus. Van A1 en A2 (basisgebruiker), via niveaus B1 en B2 (gevorderde) tot niveau C1 en C2 (zeer gevorderde). Wij geven het niveau A1 in één jaar en het niveau A2 in twee cursusjaren. De ervaring leert ons namelijk dat drie cursusjaren nodig zijn om de basisvaardigheid lezen, spreken en schrijven op het niveau A2 te beheersen. Daarna volgt het B niveau en tot slot het C1 niveau dat in twee jaar wordt gegeven.

Ons Taal programma (24 lessen van 1 ½ uur) kent het volgende schema:
•    1e cursusjaar niveau A1
•    2e cursusjaar niveau A2.1
•    3e cursusjaar niveau A2.2
•    4e cursusjaar niveau B1
•    5e cursusjaar niveau B2
•    6e cursusjaar niveau C1.1
•    7e cursusjaar niveau C1.2

Wie echter in een sneller tempo wil leren kan een 'spoed' cursus volgen waarbij je het 1ste , 2e en 3e cursusjaar in één jaar doorloopt. Dit betekent dat je het niveau A1 + A2 na één cursusjaar bereikt.

THEMACURSUSSEN
Voor het volgen van de meeste van deze cursussen is kennis en spreekvaardigheid op niveau B2 gewenst, omdat in alle cursussen vrijwel uitsluitend Italiaans wordt gesproken. De cursussen zijn primair gericht op het verbeteren van de spreekvaardigheid van de cursist. De wijze waarop dat gebeurt verschilt en is afhankelijk van de inhoud van de cursus. Op die manier kunnen cursisten een cursus met een thema dat ze aanspreekt kiezen en gelijktijdig de spreekvaardigheid verbeteren. Overigens is er ook aandacht voor grammaticale onderwerpen, echter minder structureel dan in de A t/m C taalcursussen.

In de meeste thematische cursussen loopt een specifiek onderwerp als rode draad door de cursus. Voorbeelden zijn geografie, actualiteit, vergroten van de woordenschat en discussiëren. Sommige Themacursussen richten zich op literatuur. Dan lezen de cursisten (thuis) gedichten of romans die ze daarna samen in 'de les' met de docent bespreken. Ook zijn er cursussen waar de Italiaanse film of het Italiaanse lied centraal staat. Films kijken en/of liedjes luisteren is dan de hoofdmoot van de cursus. Echter ook hier geldt dat er altijd ruimte is voor een goed gesprek en dat de docent soms met grammaticaoefeningen komt die de cursisten (thuis) moeten maken.

Voor vragen kunt u terecht bij de cursusorganisator per e-mail aan corsi@dante-alighieri.nl.

Downloads: