Annuleren

Het kan voorkomen dat een cursus niet doorgaat of dat jij je bedenkt.

Annuleren inschrijving van een cursus.
Zolang niet is bevestigd dat de cursus doorgaat, is het mogelijk je inschrijving te annuleren. Je krijgt dan natuurlijk het betaalde cursusgeld volledig terug. Wil je annuleren? Neem dan contact op met de cursusorganisator, corsi@dante-alighieri.nl

Als bekend is dat een cursus wel doorgaat, geven wij geen geld terug als je besluit toch niet mee te doen. Ook als je besluit om gedurende de cursus te stoppen, dan is er geen restitutie van (of een deel van) het betaalde geld. Het is niet mogelijk iemand anders in jouw plaats aan een cursus te laten deelnemen. De bedenktijd van 14 dagen zoals geregeld in de wet “Koop op Afstand” is NIET van toepassing.
Op deze website, bij cursussen, staat aangegeven of een cursus doorgaat. Ook geven we daarbij aan of inschrijven nog mogelijk is.

Niet doorgaan van een cursus.
Wanneer er te weinig deelnemers zijn, kan een cursus niet doorgaan. Je ontvangt dan per e-mail een bericht hierover en je krijgt natuurlijk het betaalde geld volledig terug. Ben je een nieuw lid? Dan vragen we of je lid wil blijven. Als je dat niet wilt, dan schrijven wij je uit en brengen wij de contributie niet in rekening.

Wisselen van een cursus.
Het wisselen van een cursus of deelname aan een cursus die al is gestart is zeer beperkt mogelijk. Bij het wisselen van cursus betaal je de prijs van de duurste cursus. Neem hiervoor (per email) contact op met de cursusorganisator, corsi@dante-alighieri.nl

NB: Het bestuur behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen, locaties te veranderen en cursussen niet te laten doorgaan.

Cursussen Overzicht