Voorwaarden deelname cursus

Voor het inschrijven en volgen van een cursus geldt:

 • Voor het volgen van een cursus moet u lid zijn (of worden) van de vereniging.
 • Inschrijven voor een cursus kan alleen via deze website.
 • Bij het inschrijven moet het volledige cursusgeld worden voldaan.
 • Betalen gaat (uitsluitend) via iDEAL en uw eigen bank.
 • De contributie voor de vereniging wordt later in rekening gebracht.
 • Als de betaling voor de cursus succesvol is gedaan, bent u ingeschreven voor de cursus en bent u lid van de vereniging.

Na inschrijven voor een cursus:

 • U ontvangt per e-mail het bewijs van inschrijving, de factuur en de betaalgegevens.
 • Zolang nog niet is bevestigd of een cursus doorgaat, is het mogelijk uw deelname te annuleren. U krijgt dan natuurlijk het betaalde bedrag volledig terug.
 • Als u wilt annuleren, neemt u dan contact op met de cursusorganisator, corsi@dante-alighieri.nl

Als de cursus doorgaat:

 • U ontvangt per e-mail de bevestiging. Dit is uw bewijs van deelname.
 • Het is niet meer mogelijk uw deelname te annuleren.
 • Er is geen restitutie van (een deel van) het cursusgeld als u gedurende de cursus besluit te stoppen.
 • Het is niet mogelijk iemand anders in uw plaats aan een cursus te laten deelnemen. 

Als de cursus NIET doorgaat:

 • U ontvangt per e-mail een bericht, we kijken dan of er voor u een alternatief is.
 • Als er geen alternatief is, dan krijgt u natuurlijk het betaalde bedrag volledig terug. 
 • Aan nieuwe leden wordt de keuze gelaten of men lid wil blijven. Als u dat niet wilt, dan schrijven wij u uit en brengen wij de contributie niet in rekening.

Wisselen van cursus, deelname na start van een cursus.

 • Dit is zeer beperkt mogelijk. Alleen na overleg (per email) met de cursusorganisator.

Het bestuur behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen en/of cursussen te laten vervallen.