Informatie over cursussen

Dante Alighieri start tweemaal per jaar, in september en in januari, met taal- en cultuurcursussen. Ervaren, voornamelijk Italiaanse docenten geven cursussen op alle niveaus, van lessen voor beginners tot conversatielessen voor gevorderden. Daarnaast hebben wij een gevarieerd aanbod van cursussen over de Italiaanse literatuur, samenleving en cultuur. De cursussen worden overdag en avonds gegeven, in Voorburg en Den Haag.

 TAALCURSUSSEN 

Wij geven onze taalcursussen in overeenstemming met de indeling van het Europese Referentiekader. Dat wil zeggen dat een taal verdeeld is in niveaus. Van A1 en A2 (basisgebruiker), via niveaus B1 en B2 (gevorderde) tot niveau C1 en C2 (zeer gevorderde). Wij geven het niveau A1 in één jaar en het niveau A2 in twee cursusjaren. De ervaring leert ons namelijk dat drie cursusjaren nodig zijn om van beginner de basisvaardigheid lezen, spreken en schrijven op het niveau A2 te beheersen. Daarna volgt het B niveau en tot slot het C1 niveau dat in twee jaar wordt gegeven. In onderstaand overzicht staat de volgorde. 

Jaar Niveau
1 A1
2 A2 eerste deel
3 A2 tweede deel
4 B1
5 B2
6 C1 eerste deel
7 C1 tweede deel

 Onze A1 en A2 cursussen

De meeste A1 en A2 cursussen worden dus in drie jaar doorlopen. Meestal blijft een groep cursisten bij elkaar. Wie met A1 begint behoudt het jaar erna (meestal) dezelfde docent en tijd en locatie waarop de cursus wordt gegeven. Daardoor ontstaat een prettige onderlinge sfeer.

Wie echter sneller wil leren kan een 'spoed' cursus volgen. Daarin geven wij de A1 + A2 cursussen samen in een één cursusjaar, of de A1 cursus in een half jaar. 

Onze B1 en B2 cursussen

De B cursussen duren elk 1 jaar. Na het behalen van het niveau B2, kunt u doorgaan naar C1 of deelnemen aan een thematische- , literatuur- of cultuurcursus.

Onze C1 cursus

De C1 cursus wordt in twee jaar gegeven, daarna zijn de thema-, literatuur- of cultuurcursussen beschikbaar.

Overig taal

Er zijn ook intensieve herhaling- en grammaticacursussen van vrijwel elk niveau, voor wie al Italiaans heeft geleerd, maar zich de fijne kneepjes nog beter eigen wil maken.

Thema, Literatuur en Cultuur cursussen

Voor het volgen van deze cursussen is kennis en spreekvaardigheid op niveau B2 gewenst, omdat in alle cursussen vrijwel uitsluitend Italiaans wordt gesproken. De cursussen zijn primair gericht op het verbeteren van de spreekvaardigheid van de cursist. De wijze waarop verschilt en is afhankelijk van de inhoud van de cursus. Op die manier kunnen cursisten een cursus met een thema dat ze aanspreek kiezen en gelijktijdig de spreekvaardigheid verbeteren. Overigens is er ook aandacht voor grammaticale onderwerpen, echter minder structureel als in de A t/m C taalcursussen.

In de meeste thematische cursussen loopt een specifiek onderwerp als rode draad door de cursus. Voorbeelden zijn geografie, actualiteit, vergroten van de woordenschat, discussiëren, luisteren en vertalen van liedjes, of bekijken en analyseren van films. Daarnaast is er altijd ruimte voor een goed gesprek (in het Italiaans) en kunnen kleine grammaticale onderwerpen (met huiswerk!) aan bod komen. 

In de literatuur cursussen lezen de cursisten (thuis) gedichten of romans die ze daarna samen in 'de les' met de docent bespreken. Ook hier geldt dat er altijd ruimte is voor een goed gesprek en dat de docent soms met grammatica oefeningen komt die de cursisten (thuis) moeten maken.

In de cultuur cursussen staat een specifiek cultureel thema centraal, dat wisselt per jaar.

Het bestuur behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen of cursussen te laten vervallen.

Voor vragen kunt u terecht bij de cursusorganisator per mail aan corsi@dante-alighieri.nl

Cursussen Overzicht overzicht