Vrijdag 13 oktober, 20:00 uur: Marc Leijendekker: Mussolini, gebouwen in Rome

Op vrijdag 13 oktober zal Marc Leijendekker een lezing houden getiteld: Mussolini, gebouwen in Rome.

Een lezing over de 'fascistische' architectuur in Rome. In het hedendaagse Rome zijn nog veel gebouwen te zien die een herinnering zijn aan de twintig jaar dat Mussolini aan de macht was. Deze architectuur neemt nog steeds een belangrijke plaats in als je door Rome loopt.

Noteer vast de datum! Uitgebreidere info volgt later nog.

Agenda Overzicht