Vereniging en Bestuur

 

"De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kennis van de Italiaanse taal en cultuur."

De vereniging Dante Alighieri, genoemd naar Italië's beroemdste dichter, ook filosoof en politicus, werd in 1889 opgericht met de hoofdzetel in Rome. Oorspronkelijk was het doel om bij de Italianen in het buitenland de kennis van taal en cultuur levend te houden; later kwam daar het verbreiden van de Italiaanse taal en cultuur voor niet-Italianen bij.

De vereniging heeft zich over de hele wereld vertakt. In Nederland bestaan 17 afdelingen en België heeft er elf. De afdeling van Den Haag is in 1914 opgericht en ging in 1979 op in de afdeling Leiden/Den Haag.

 

Bestuur

Voorzitter Jan Spoelstra corsi@dante-alighieri.nl 
Secretaris Lex Plompen
segretario@dante-alighieri.nl
Penningmeester Leon van Raaij lvanraaij@kpnmail.nl 

Cursusorganisator

Jan Spoelstra* corsi@dante-alighieri.nl
Lezingen Anneke Sewandono conferenze@dante-alighieri.nl
Beurzen Ad Spliet borse@dante-alighieri.nl
Redactie Bollettino Coralie van Nes bollettino@dante-alighieri.nl

 *waarnemend

 

 

Postadres

Secretaris Dante Alighieri, Afdeling Den Haag-Leiden
Pompstationweg 7
2597 JT DEN HAAG

 

 

Bankrekening

Banknr 45 85 62 t.n.v. Penningmeester Dante Alighieri te Den Haag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dante Commercianti
AllUnited