Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni. Het geeft recht op toegang tot de lezingen en alle andere evenementen van de vereniging, maar ook op inschrijving voor taalcursussen en lezingencycli. Daarnaast ontvangen leden vier maal per jaar ons blad, het Bollettino en in het voorjaar een speciale uitgave die specifiek is gericht op de cursussen van het nieuwe seizoen. Leden kunnen ook gratis de lezingen van andere Danteverenigingen bijwonen.
De jaarlijkse contributie bedraagt € 30,- per persoon, of € 50,- voor twee personen op één adres. De contributie wordt jaarlijks automatisch geïnd.

Voor inschrijven klik hier

Een ieder die zich inschrijft, verbindt zich automatisch aan onze afspraken lidmaatschap (ook wel Algemene Voorwaarden genoemd).

De opzegtermijn voor het lidmaatschap is uiterlijk 31 mei. Inlichtingen bij de secretaris, segretario@dante-alighieri.nl.