PLIDA

Het is weer mogelijk in te schrijven voor de PLIDA-examens! Het Calendario esami PLIDA 2023 is bekend:

A2 + B1 16 november 2023
B2 + C1 + C2 17 november 2023

Inschrijven vóór  9 november!


Hoe inschrijven voor een PLIDA examen:

1 Download het inschrijfformulier dat onderaan deze pagina staat.
2 Vul het formulier in, sla het op in uw computer en stuur het als bijlage in een email naar plida@dante-alighieri.nl
3 Maak de kosten over naar: NL87ABNA 0117 8177 16  t.n.v. P. Mignano o.v.v. 'plida'
4 Patrizia Mignano is verantwoordelijk voor de organisatie van de PLIDA examens en zal daarna contact met u opnemen.

De prijzen van dit jaar zijn:

Niveau examen

Prijs
examen

   Prijs individuele onderdelen (per stuk)
3
2
1
A2 70 15 30 45
B1 100 25 46 69
B2 100 25 46 69
C1 145 35 64 96
C2 145 35 64 96

Wat is het PLIDA?
Een PLIDA certificaat (Progetto Lingua Dante Alighieri) is één van de vier type certificaten die de Italiaanse overheid officieel erkent, op basis van een verdrag met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze worden uitgereikt met toestemming van de wetenschappers van de vermaarde Universiteit La Sapienza te Rome. De PLIDA wordt ook erkend door de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs als geldig bewijs om zich in te schrijven aan een Italiaanse Universiteit. Onze vereniging is sinds augustus 2007 een erkend centrum voor PLIDA certificaten. Iedereen die lid is van een Nederlandse Dante Alighieri vereniging kan bij ons een PLIDA examen doen. Er zijn verschillende niveaus:

In het Italiaans aangegeven met In het Nederlands omschreven als
A1 livello di contatto A Basisgebruiker
A2 livello di sopravvivenza
B1 livello di soglia B Onafhankelijke gebruiker
B2 livello di progresso
C1 livello di efficacia C Vaardige gebruiker
C2 livello della padronanza

Uitleg niveau's
De Basisgebruiker A1  Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

De Basisgebruiker A2  Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

De Onafhankelijke gebruiker B1 Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.
Sinds 1/12/2018 is het PLIDA certificaat op het niveau B1 officieel erkend als geldig certificaat om de Italiaanse nationaliteit aan te vragen. Voor meer informatie verwijzen we je naar de site van de PLIDA. https://plida.it

De Onafhankelijke gebruiker B2  Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

De Vaardige gebruiker C1 Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.

De Vaardige gebruiker C2 Kan vrijwel alles wat hij hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Kan informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenten reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen. Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties, onderscheiden. 

Downloads:

Plida pagina Overzicht