Vereniging en Bestuur

"De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kennis van de Italiaanse taal en cultuur."

De vereniging Dante Alighieri, genoemd naar Italië's beroemdste dichter, filosoof en politicus, werd in 1889 opgericht met de hoofdzetel in Rome. Oorspronkelijk was het doel om bij de Italianen in het buitenland de kennis van taal en cultuur levend te houden; later kwam daar het verbreiden van de Italiaanse taal en cultuur voor niet-Italianen bij.

De vereniging heeft zich over de hele wereld vertakt. In Nederland en België bestaan meerder afdelingen. De afdeling van Den Haag is in 1914 opgericht en ging in 1979 op in de afdeling Leiden/Den Haag.

Bestuur

Voorzitter Jan Spoelstra spoel01@xs4all.nl
Secretaris Lex Plompen segretario@dante-alighieri.nl
Penningmeester   Leon van Raaij lvanraaij@kpnmail.nl
Cursusorganisator Riccardo D'Andolfi corsi@dante-alighieri.nl
Lezingen Anneke Sewandono conferenze@dante-alighieri.nl
Beurzen Ad Spliet borse@dante-alighieri.nl
Redactie Bollettino Coralie van Nes bollettino@dante-alighieri.nl

 

Postadres

Secretaris Dante Alighieri, Afdeling Den Haag-Leiden
Pompstationweg 7
2597 JT DEN HAAG

Bankrekening

IBAN NL58 INGB 000045 85 62 t.n.v. Penningmeester Dante Alighieri te Den Haag