Beurzen

Een aantal Italiaanse instituten en scholen geeft korting op het cursusgeld aan leden van onze vereniging. De voorwaarden en hoogte van de beurzen verschillen; minimum aantal weken, periode waarin, leeftijd etc.

Hieronder volgt een overzicht, in alfabetische volgorde van de stad waar ze zich bevinden, van de scholen waarmee ons Comitato over het cursusjaar 2016 contact heeft gehad, met de daarbij geldende korting (klik op website voor meer informatie over het instituut en het lesprogramma).

 

Stad Instituut website korting cursusgeld
Arezzo Cultura Italiana www.culturaitalianaarezzo.it 40/50%
Cagliari L'Accademia www.laccademia.com 20%
Camerino Dante Alighieri www.scuoladantealighieri.org 48/80%
Chiavari-Liguria Nel Blu   www.nel-blu.it 50%
Firenze     Istituto Europeo www.istitutoeuropeo.it   20%
Genova Scuola Tricolore www.scuola-tricolore.it 10%
Lucca LuccaI Italian School www.luccaitalianschool.com 20%
Modena Romanica www.romanica.it 35%
Napoli Centro Italiano www.centroitaliano.it 20%
Otranto Italian Language School www.ilsonline.it offerte speciali
Roma    Torre di Babele  www.torredibabele.com  E 100/200
San Severino Edulingua www.edulingua.it 20/40%
Torino L'Italiano Porticando www.italianoporticando.com 15%
Urbania Centro Studi Italiani  www.centrostuditaliani.org  10%
Urbino Lingua Ideale www.linguaideali.it 50%
Venezia/Trieste  Istituto Venezia www.istitutovenezia.com  50%
Verona Idea Verona www.ideaverona.com 37%

Door bemiddeling van de Sede Centrale van Dante Alighieri (DA) geven de DA Comitati in Bologna, Firenze, Milano en Roma  10% korting op het cursusgeld.      

Inschrijfprocedure 

Op de websites van de hierboven genoemde scholen informeert u zich over de opleiding, het programma, de voorwaarden etc. U vult het digitale inschrijfformulier van de gekozen school in en mailt dat – in overleg met Ad Spliet (borse@dante-alighieri.nl) – naar de school. Ten behoeve van de beurs/korting zal hij een begeleidende brief sturen.

Verdere contacten met de school betreffende cursusinhoud, huisvesting, betaling etc. onderhoudt u zelf. Ook de reis regelt u zelf.
Op deze site kunt u ervaringen van leden met verscheidene instituten lezen.
Voor het up to date houden van dit overzicht nodigen wij onze leden die van een beurs gebruik maken uit om een verslag te maken van hun ervaringen met de school en de stad. Dit verslag zal dan in het Bollettino worden opgenomen.    


Andere instituten

Graag maken wij u nog attent op het volgende. In het verleden hebben wij met vele andere dan de hierboven genoemde scholen contact gehad over beurzen waarvan onze leden gebruik hebben kunnen maken. Het kan goed zijn dat deze scholen nog steeds beurzen aanbieden maar ons dat voor 2016 niet uit zichzelf hebben gemeld.

Mocht u een cursus willen volgen aan een school die niet in het bovenstaande rijtje voorkomt, nodigen wij u uit daarover met Ad Spliet contact op te nemen (tel: 070-3588080). Alsdan kan worden nagegaan of een ‘oud’ aanbod nog geldt dan wel of de door u gekozen ‘nieuwe‘ school een beurs wil aanbieden.     

Tenslotte vermelden wij dat er bemiddelingsorganisaties zijn die het regelen van een cursus voor u uit handen nemen, onder andere Italstudio www.italstudio.nl en Tricolore www.tricolore.nl. In veel gevallen krijgen leden van Dante Alighieri ook korting op door deze organisaties aangeboden cursussen. Voor meer informatie daarover verwijzen wij naar de websites en de brochures van deze organisaties.

 

De vereniging Dante Alighieri Leiden-Den Haag staat niet garant voor de kwaliteit en inhoud van deze cursussen.

Dante Commercianti
AllUnited