Lid worden

Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni. Het geeft recht op toegang tot de lezingen en alle andere evenementen van de vereniging, maar ook op inschrijving voor taalcursussen en lezingencycli. Daarnaast ontvangen leden vier maal per jaar ons blad, het Bollettino en in het voorjaar een speciale uitgave die specifiek is gericht op de cursussen van het nieuwe seizoen.

Het lidmaatschap biedt tevens de mogelijkheid gratis boeken te lenen van de Universiteitsbibliotheek te Leiden en het geeft recht op reductie op de toegangsprijs voor enkele musea en dergelijke in Italië.
 

Inlichtingen bij de secretaris, segretario@dante-alighieri.nl.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 25,- per persoon, of € 40,- voor twee personen op één adres. De contributie wordt jaarlijks automatisch geïnd.

 

Voor inschrijven klik  hier

Een ieder die zich inschrijft, verbindt zich automatisch aan onze afspraken lidmaatschap (ook wel Algemene Voorwaarden genoemd).