Lid worden

Het lidmaatschap loopt van 1 september t/m 31 augustus. Het geeft recht op toegang tot de lezingen en alle andere evenementen van de vereniging, maar ook op inschrijving voor taalcursussen en lezingencycli.

Het lidmaatschap biedt tevens de mogelijkheid gratis boeken te lenen van de Universiteitsbibliotheek te Leiden. Inlichtingen bij de secretaris, segretario@dante-alighieri.nl, of op onderstaand adres.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 25,- per persoon, of € 40,- voor twee personen op één adres. De contributie wordt jaarlijks automatisch geïnd; wie bezwaar heeft tegen automatische afschrijving kan dat aan de penningmeester laten weten.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt niet automatisch met het stoppen als cursist. Als u niet alleen met de lessen wilt stoppen, maar ook uit de vereniging wilt stappen, dan dient u het lidmaatschap uitdrukkelijk op te zeggen, anders loopt de contributieverplichting gewoon door.

De opzegging moet uiterlijk één maand voor het begin van het nieuwe verenigingsjaar op 1 september (dus: uiterlijk 31 juli) naar de secretaris worden gestuurd, per e-mail ( segretario@dante-alighieri.nl ) of per post.

Voor inschrijven  klik hier

Een ieder die zich inschrijft, verbindt zich automatisch aan onze Algemene Voorwaarden.