Lezingen en andere activiteiten

De lezingen kunnen weer plaatsvinden in: Het Vreedehuis, Riouwstraat 1 te Den Haag. Ze beginnen om 20:00 uur (zaal open om 19:45),  tenzij anders vermeld. In principe vinden de lezingen plaats op de 2e vrijdag van de maand.  (Een enkele keer zal dit voor een spreker echt niet mogelijk zijn, dan wordt de juiste datum natuurlijk op de website en in het Bollettino vermeld).

Lees meer

Vrijdag 2 september - vanaf 17:15: ALV, buffet en quiz

De Algemene Ledenvergadering wordt voorafgegaan door het inmiddels traditionele Italiaanse etentje! Opgave en betaling hiervoor is vereist, gegevens hierover volgen later nog.

Programma:

17.15 uur        Inloop

17.30 uur        Italiaans buffet
19.00 uur        Algemene Ledenvergadering
20.00 uur        Quiz

Lees meer