Afspraken lidmaatschap

Dante Alighieri Leiden/Den Haag is een vereniging met ruim 600 leden. Van die leden volgt een groot aantal elk jaar een van onze cursussen. Om alles goed te laten verlopen gelden enkele afspraken.

De afspraken (ook wel 'algemene voorwaarden genoemd) die met het lidmaatschap te maken hebben zijn: (klik op de titel om naar de tekst te gaan).

Lidmaatschap

Contributie

Beëindiging lidmaatschap

Gang van zaken bij de cursussen

 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van onze vereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni en geeft recht op het inschrijven voor cursussen, het bijwonen van lezingen en het deelnemen aan andere evenementen. Het biedt tevens de mogelijkheid gratis boeken te lenen van de Universiteitsbibliotheek van Leiden. Daarnaast ontvangen leden het verenigingsblad "Il Bollettino", dat viermaal per jaar verschijnt.

naar boven

Contributie

De jaarlijkse contributie bedraagt € 30 per persoon of € 50 voor twee personen op één adres. Door in te schrijven als lid verbindt u zich aan een automatische incasso van de contributie. Dit bedrag wordt jaarlijks geïncasseerd.

naar boven

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door opzegging uiterlijk 1 maand voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar, d.w.z. uiterlijk 31 mei, per e-mail of schriftelijk aan de secretaris : Naar segretario@dante-alighieri.nl, of naar: Pompstationsweg 7, 2597 JT Den Haag

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt niet automatisch als een cursist met een cursus stopt. Als u geen cursus(sen) meer volgt en u wilt geen lid blijven van de vereniging, dan moet u het lidmaatschap zelf opzeggen, anders loopt de contributieverplichting door.

naar boven

Gang van zaken bij de cursussen

Voor het volgen van een cursus moet u lid zijn van de vereniging. Wie geen lid is wordt vanzelf lid na het inschrijven voor een cursus. Klik hier om de afspraken te lezen die bij de cursussen horen.

Let op: De bedenktijd van 14 dagen zoals geregeld in de wet “Koop op Afstand” is bij de cursussen NIET van toepassing.

naar boven