Algemene voorwaarden

 Lidmaatschap

Het lidmaatschap van onze vereniging loopt van 1 juni tot en met 31 mei en geeft recht op het inschrijven voor cursussen, het bijwonen van lezingen en het deelnemen aan andere evenementen. Het biedt tevens de mogelijkheid gratis boeken te lenen van de Universiteitsbibliotheek van Leiden. Daarnaast ontvangen leden het verenigingsblad "Il Bollettino", dat viermaal per jaar verschijnt.

Contributie

De jaarlijkse contributie bedraagt € 25 per persoon of € 40 voor twee personen op één adres. Door in te schrijven als lid verbindt u zich aan een automatische incasso van de contributie. Dit bedrag wordt jaarlijks geïncasseerd.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door opzegging uiterlijk 1 maand voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar, d.w.z. uiterlijk 1 mei, per e-mail of schriftelijk aan de secretaris (segretario@dante-alighieri.nl).

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt niet automatisch als een cursist met een cursus stopt. Als u geen cursus(sen) meer volgt en u wilt geen lid blijven van de vereniging, dan moet u het lidmaatschap zelf opzeggen, anders loopt de contributieverplichting door.

Gang van zaken bij de cursussen

Voor het volgen van een cursus moet u lid zijn van de vereniging. Bestaande leden en nieuwe leden schrijven zich in via de kop "cursussen" van de website. Bestaande leden kunnen dat direct na inloggen doen; nieuwe leden dienen eerst hun personalia in te voeren.

De bedenktijd van 14 dagen zoals geregeld in de wet “Koop op Afstand” is NIET van toepassing.

Zie voor alle voorwaarden die van toepassing zijn bij de cursussen het gedeelte "voorwaarden" bij het onderdeel cursussen op deze website,

of klik hier.