Taal 5e jaar (herhaling)

Deze cursus is voor deelnemers die het vijfde jaar nog een keer willen herhalen en bij aanvang het niveau B1 hebben.
Wekelijks op maandag, 25 lessen van 90 minuten van 11.30-13.00 uur.
De eerste les is op 19 september, de laatste les is op 3 april.
Op 24/10, 26/12, 2/1 en 27/2 is er geen les.

Dit is een taal, ofwel grammatica cursus.
Naast de grammatica en (natuurlijk) het huiswerk is er ook aandacht voor conversatie, presentaties lees- en luistervaardigheid en cultuur
Ervaar het plezier door het leren van Italiaans!
We gebruiken een moderne lesmethode die interactief is en waarbij veel gebruik wordt gemaakt van geluidsfragmenten.
Voelt u zich geroepen om een korte presentatie of voordracht te houden over een bepaald onderwerp? Of wilt u iets vertellen (in het Italiaans natuurlijk) over iets dat u is overkomen? Overleg dit met de docent en zodra het mogelijk is krijgt u het woord!