Taal 4e jaar

Deze cursus is voor deelnemers die bij aanvang het niveau A2.2 hebben.
Wekelijks op maandag, 25 lessen van 90 minuten van 20.30-22.00 uur.
De eerste les is op 19 september, de laatste les is op 3 april.
Op 24/10, 26/12, 2/1 en 27/2 is er geen les.

Dit is een taal, ofwel grammatica cursus.
Naast de grammatica en (natuurlijk) het huiswerk is er ook aandacht voor conversatie, presentaties lees- en luistervaardigheid en cultuur
Ervaar het plezier door het leren van Italiaans!
We gebruiken een moderne lesmethode die interactief is en waarbij veel gebruik wordt gemaakt van geluidsfragmenten.
Voelt u zich geroepen om een korte presentatie of voordracht te houden over een bepaald onderwerp? Of wilt u iets vertellen (in het Italiaans natuurlijk) over iets dat u is overkomen? Overleg dit met de docent en zodra het mogelijk is krijgt u het woord!