De vereniging

Società Dante Alighieri

De vereniging Dante Alighieri werd in Rome opgericht in 1889 om Italiaanse emigranten te helpen hun taal en cultuur op peil te houden. Hiervoor zijn over de hele wereld comitati (verenigingen) opgericht, 87 in Italië zelf en ongeveer 400 in zo’n 60 landen. Tegenwoordig zijn Società en de daarbij behorende comitati bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor de Italiaanse taal en cultuur. Het hoofdkantoor, de Sede Centrale, bevindt zich in Rome en alleen al in Nederland zijn er Dante comitati, verspreid over het land, met samen ongeveer 4000 leden.
Nederland telt 15 Dante comitati, verspreid over het land, met samen ongeveer 4000 leden. Informatie over Dante Alighieri in Nederland vind je op www.dantenederland.nl

De vereniging Dante Alighieri Leiden / Den Haag
Ons comitato is opgericht op 28 april 1914. We zijn een culturele vereniging zonder winstoogmerk, die in de breedste zin de belangstelling voor Italië en de Italiaanse taal en cultuur wil stimuleren. 
Wij organiseren taal- en cultuurcursussen op alle niveaus, van beginnend tot vergevorderd. Daarnaast worden de leden regelmatig uitgenodigd voor lezingen, filmavonden en andere activiteiten die door de vereniging zelf worden georganiseerd en zij worden geattendeerd op activiteiten van andere organisaties waarvan wij denken dat zij daar belangstelling voor hebben. Leden ontvangen vier maal per jaar ons blad, het Bollettino.
De activiteiten worden geleid en georganiseerd door een vrijwillig bestuur van Italiëkenners en -liefhebbers.