Bestuur

De vereniging heeft een bestuur van vrijwilligers en houdt minimaal eens per jaar een Algemene Leden Vergadering (Assemblea Generale) waarvoor alle leden een uitnodiging ontvangen. Op deze avond worden de activiteiten van de vereniging over het verslagjaar toegelicht. Tevens presenteert de penningmeester  de jaarrekening en doet de kascommissie verslag.

 

Samenstelling bestuur
Voorzitter Willy van Ophem presidente@dante-alighieri.nl
Secretaris Lex Plompen segretario@dante-alighieri.nl
Penningmeester Leon van Raaij tesoriere@dante-alighieri.nl
Cursusorganisator Riccardo D'Andolfi corsi@dante-alighieri.nl
Lezingen Anneke Sewandono conferenze@dante-alighieri.nl
Beurzen Ad Spliet borse@dante-alighieri.nl
Redactie Bollettino Coralie van Nes bollettino@dante-alighieri.nl