Annuleren

Het kan voorkomen dat een cursus niet doorgaat of dat jij je bedenkt.

Annuleren inschrijving.
Zolang niet is bevestigd dat de cursus doorgaat, is het mogelijk je inschrijving te annuleren. Je krijgt dan natuurlijk het betaalde cursusgeld volledig terug. Wil je annuleren? neem dan contact op met de cursusorganisator, corsi@dante-alighieri.nl

Als bekend is dat een cursus doorgaat, geven wij geen geld terug als je besluit toch niet mee te doen. Ook als je besluit om gedurende de cursus te stoppen, dan is er geen restitutie van (of een deel van) het betaalde geld.
Het is niet mogelijk iemand anders in jouw plaats aan een cursus te laten deelnemen.
De bedenktijd van 14 dagen zoals geregeld in de wet “Koop op Afstand” is NIET van toepassing.

NB: Als besloten is dat een cursus doorgaat, dan staat dat op de website bij de betreffende cursus. Ook geven we daarbij aan of je nog kunt inschrijven. Bij inschrijven voor een cursus die doorgaat is het dus niet mogelijkheid om je inschrijving later met restitutie te annuleren.

Niet doorgaan van een cursus.
Wanneer er te weinig deelnemers zijn, kan een cursus niet doorgaan. Je ontvangt dan per e-mail een bericht hierover en we bekijken of er een alternatief is. Als er geen alternatief is, dan krijgt je natuurlijk het betaalde geld volledig terug. Aan nieuwe leden wordt dan de keuze gelaten of men lid wil blijven. Als je dat niet wilt, dan schrijven wij je uit en brengen wij de contributie later niet in rekening.

Wisselen van een cursus.
Het wisselen van een cursus of deelname aan een cursus die al is gestart is zeer beperkt mogelijk. Bij het wisselen van cursus betaal je de prijs van de duurste cursus. Neem hiervoor (per email) contact op met de cursusorganisator, corsi@dante-alighieri.nl

NB: Het bestuur behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen, locaties te veranderen en cursussen niet te laten doorgaan.

Cursussen Overzicht