Bestuur

De vereniging heeft een bestuur van vrijwilligers. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af tijdens de Algemene Ledenvergadering. Op deze avond worden de activiteiten van de vereniging over het verslagjaar toegelicht. De penningmeester presenteert de jaarrekening en de kascommissie die heeft beoordeelt of er financieel verantwoord is gehandeld, doet verslag.

Samenstelling bestuur

Voorzitter    Willy van Ophem    presidente@dante-alighieri.nl  
Secretaris Lex Plompen    segretario@dante-alighieri.nl  
Penningmeester Leon van Raaij tesoriere@dante-alighieri.nl
Cursusorganisator Riccardo D'Andolfi corsi@dante-alighieri.nl
Lezingen Anneke Sewandono conferenze@dante-alighieri.nl
Beurzen Ad Spliet borse@dante-alighieri.nl
Redactie Bollettino Coralie van Nes bollettino@dante-alighieri.nl

 

test Overzicht