Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni. Het geeft recht op toegang tot de lezingen en alle andere evenementen van de vereniging, maar ook op inschrijving voor alle cursussen en lezingen. Daarnaast ontvangen leden vier maal per jaar ons blad, het Bollettino. De jaarlijkse contributie bedraagt € 30,- per persoon, of € 50,- voor twee personen op één adres. De contributie wordt jaarlijks automatisch geïnd.
Een ieder die zich inschrijft, verbindt zich automatisch aan onze afspraken lidmaatschap (ook wel Algemene Voorwaarden genoemd).

Inlichtingen bij de secretaris, segretario@dante-alighieri.nl.
Voor inschrijven klik hier (de snelkoppeling werkt tijdelijk niet)

Als u wilt opzeggen, dan moet u dat voor 31 mei aan de secretaris aangeven. Dat kunt u doen door een e-mail te sturen aan:
segretario@dante-alighieri.nl
Houdt u er rekening mee dat het lidmaatschap van de vereniging doorloopt wanneer u geen cursus meer volgt. Als u niet alleen met de lessen wilt stoppen, maar ook geen lid meer wilt zijn van de vereniging, dan moet u zelf uw lidmaatschap opzeggen.

test Overzicht