Geen fysieke lezingen, maar webinars!

Op het ogenblik kunnen we geen echte lezingen aanbieden, maar we hebben al een paar maal geëxperimenteerd met webinars en dat bevalt ook goed! Bij een webinar zijn we toch 'bij elkaar' en luisteren en kijken naar een aan Italië gerelateerd onderwerp. We hopen jullie daar de volgende keer ook te zien! Denk wel aan aanmelding vooraf!

Let op de berichten op de website en in de nieuwsbrief.

Agenda en Nieuws Overzicht