Corona maatregelen

Door verschillende leden van onze vereniging zijn de afgelopen tijd vragen gesteld over de cursussen, lezingen en themasessies in Coronatijd. Veel mensen maken zich zorgen. Wij delen die zorgen! Helaas ontkomen wij er niet aan om een aantal maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus te voorkomen.

 

Als belangrijkste richtlijn blijft gelden:

Volg de algemene hygiëneregels van het RIVM t.a.v. handenwassen, niezen en hoesten en de 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

Iedereen wordt verzocht om NIET naar een lezing of cursus te komen als sprake is van:

 • koorts en/of luchtwegklachten
 • kortademigheid en/of hoesten
 • er contact is geweest met een door het Coronavirus besmette persoon
 • aanwezigheid, minder dan 14 dagen geleden, in een door de Nederlandse overheid als risicogebied aangeduide streek

 Specifiek voor alle bijeenkomsten (cursus, lezing of themabijeenkomst) geldt:

 • Kom niet (veel) te vroeg.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de locatiebeheerder en/of de docent(e).
 • Er staat desinfecterende gel in het lokaal, gebruik dit als je wilt.
 • Wie als eerste het lokaal binnengaat, gaat zo ver mogelijk van de deur afzitten. Daarmee voorkomen we dat anderen vlak langs je moeten lopen.
 • Voor de locatie Schildershoek: meld je direct na binnenkomst bij de receptie, de docent(e) haalt je dan op wanneer de cursus begint.
 • Voor de locatie Agora + Groene Loper: wacht buiten of in de ontmoetingsruimte, de docent(e) haalt je op wanneer de cursus begint.
 • Christus Triomfatorkerk: er is binnen een grote ruimte om te wachten, maar kom ook hier niet te vroeg.
 • Zandvliet: bij alle lokalen is gelegenheid om te wachten, maar kom ook hier niet te vroeg.
 • Maak met de docent(e) afspraken over de volgende lessen.

 Na het einde van de cursus of themabijeenkomst geldt:

 • Wie het dichtst bij de deur zit, gaat als eerste weg.
 • Verlaat één voor één het lokaal.
 • Verlaat het pand direct, blijf niet nakletsen in het pand, maar ook niet vlak bij de in- of uitgang.
 • Het kan zijn dat er een andere uitgang (dan ingang) is.

Voor alle cursussen en themasessies geldt dat de docent(e) de bijeenkomst 5 minuten later mag laten beginnen en 5 minuten eerder mag laten ophouden. Dat is niet nieuw, dat is altijd zo geweest.

 

 

 

 

 

 

Agenda en Nieuws Overzicht