LET OP! I.v.m. Corona zijn de lezingen beperkt toegankelijk!!

   Ook in september/oktober moeten we nog rekening houden met de Corona-maatregelen. Dan zullen we wat minder bezoekers bij de lezingen mogen toelaten. Ook moeten we dan de gegevens noteren van de aanwezigen. Je moet je dus van tevoren opgeven!! 

Wil je bij een lezing aanwezig zijn, stuur dan een e-mail naar: bollettino@dante-alighieri.nl onder vermelding van aantal personen, naam en telefoon-nummer. Vermeld ook duidelijk bij welk onderdeel van de avond aanwezig wilt zijn, bijvoorbeeld voor 4 sept.: niveautest/kennismaking docenten én lezing.

Je ontvangt dan een e-mail terug met een ‘toegangsbewijs’ om bij de ingang te tonen.

Geen e-mail? Bel dan met Coralie van Nes (071-3646893) om je op te geven.

 

Agenda en Nieuws Overzicht