Cursussen en Corona

Cursussen en Corona:

Wij gaan ervan uit dat wij in september weer met veel cursussen kunnen starten. Het is nu nog niet zeker welke voorwaarden er dan zullen gelden voor lessen en groepsbijeenkomsten. Het kan zijn dat cursussen worden verplaatst, omdat in de oude ruimte geen mogelijkheid is om met een groep op 1,5 meter uit elkaar te zitten. Ook is er een kans dat cursussen naar andere dagen verplaatsten. Dat heeft ermee te maken dat een aantal van onze docenten ook overdag doceert. Het kan zijn dat scholen met halve klassen werken, waardoor er dus dubbel zoveel tijd nodig is om alle kinderen van onderwijs te voorzien. Daardoor kan het voorkomen dat onze docenten meer moeten werken en niet op de vaste avonden voor ons beschikbaar zullen zijn. Wij proberen alles te organiseren volgens de richtlijnen, op een manier dat zowel de cursisten als ook de docenten plezier hebben in het volgen van een cursus bij Dante Alighieri Leiden/Den Haag.

Agenda en Nieuws overzicht