Vrijdag 17 mei - La Biennale di Venezia - Lezing (in het Nederlands) door Ko van Dun

De Biënnale van Venetië is een must voor iedere liefhebber. Het is de hoogmis van de hedendaagse kunst en hét moment waarop de internationale kunstgemeenschap samenkomt. Nergens kun je beter de vinger aan de pols van de tijd houden dan hier. 

De unieke, tweeledige formule - presentaties in de landenpavilljoens plús een centrale tentoonstelling - garandeeert een breed en rijk geschakeerd overzicht en koppelt actualiteit aan een grote diversiteit. De deelnemende landen beschikken over hun eigen palviljoen en hun eigen budget en zijn vrij in de invulling van hun presentaties. Voor de centrale tentoonstelling wordt een curator benoemd die zo'n hondervijftig richtinggevende kunstenaars rond een actueel thema samenbrengt.

Ko van Dun zal deze avond het verhaal van de Biënnale in een bredere cultuurhistorische context plaatsen en verslag doen van zijn bezoek aan de komende editie van het evenement. Dit gaat op 11 mei van start en heeft als titel: May you live in interesting times.

Ko van Dun (1953, Heerlen) is een onafhankelijk gevestigd spreker, schrijver en docent. Naast de activiteiten die hij via zijn eigen stichting organiseert is hij werkzaam voor musea, bedrijven en onderwijsinstellingen. Ook is hij actief als onafhankelijk adviseur bij het kopen van hedendaagse kunst.

Agenda overzicht