Vraag en Antwoord Lidmaatschap

Deze pagina is in ontwikkeling. Meer tekst volgt lager.

 

 

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt niet automatisch met het stoppen als cursist. Als u niet alleen met de lessen wilt stoppen, maar ook uit de vereniging wilt stappen, dan dient u het lidmaatschap uitdrukkelijk op te zeggen, anders loopt de contributieverplichting gewoon door.

De opzegging moet uiterlijk één maand voor het begin van het nieuwe verenigingsjaar op 1 september (dus: uiterlijk 31 juli) naar de secretaris worden gestuurd, per e-mail ( segretario@dante-alighieri.nl ) of per post.

Voor inschrijven  klik hier

Een ieder die zich inschrijft, verbindt zich automatisch aan onze Algemene Voorwaarden.

Introductie vraag en antwoord overzicht