5 oktober t/m 6 januari 2019 - Leonardo de Vinci tentoonstelling

Leonardo da Vinci in het Teylers Museum Haarlem

In 2019 is het 500 jaar geleden dat Leonardo da Vinci is overleden en ter gelegenheid daarvan vindt in het Teylers Museum van 5 oktober 2018 t/m 6 januari 2019 een grote tentoonstelling over hem plaats.

Leonardo da Vinci (1452-1519), de Renaissancekunstenaar, was een van de eersten die zich bezighield met de expressie van emoties. Dat is niet alleen zichtbaar in een schilderij als de Mona Lisa, maar ook in Leonardo’s vele schetsen en tekeningen. Met zo’n 30 tekeningen van de meester zelf en evenveel werken van tijdgenoten wordt duidelijk hoe ver Leonardo zijn tijd vooruit was.

Er zijn werken in bruikleen te zien onder meer afkomstig uit de verzamelingen van de koningin van Engeland, het Louvre, en vele andere instellingen. Het Laatste Avondmaal kan als fresco uiteraard niet reizen, maar zal op een zeer bijzondere wijze op origineel formaat aanwezig zijn op de tentoonstelling!

Tegelijkertijd vindt in het Frans Hals Museum in Haarlem een tentoonstelling plaats over Frans Hals en de Modernen.Er zijn combitickets met korting verkrijgbaar.

Meer info en tickets via https://www.franshals-leonardodavinci.nl/ticketinformatie

Nieuws overzicht