Vrijdag 8 september 18:00 uur - Open Avond

Vrijdag 8 september OPEN AVOND in ROC Mondriaan Den Haag

Om 18:00 uur (indien gewenst) gratis niveautest voor nieuwe cursisten (wel voor 5 september aanmelden via
corsi@dante-alighieri.nl)
Van 19:00 tot 20:00 uur kennismaking met bestuur en docenten voor nieuwe cursisten en geïnteresseerden.

 

Om 18:00 uur gratis niveautest voor nieuwe cursisten. U dient zich wel uiterlijk 5 september per e-mail hiervoor aan te melden bij de cursusorganisator: corsi@dante-alighieri.nl. 

Van 19:00 tot 20:00 uur kan er nader kennis worden gemaakt met docenten en bestuur en kan men zich alsnog inschrijven voor het cursusjaar, voor zover er nog plaats is in de gewenste cursus. Het verdient daarom aanbeveling u eerder in te schrijven. Onze docenten kunnen u desgewenst adviseren over het voor u geschikte niveau. Als de niveautest uitwijst dat u beter een andere cursus kunt kiezen dan die waarvoor u zich heeft ingeschreven, kan dat alsnog in orde worden gemaakt. 

Om 20:00 kunt u aansluitend de eerste lezing van het seizoen bijwonen.

Dante Commercianti
AllUnited