Informatie

Als je je inschrijft voor een cursus, word je ook lid van de vereniging Dante Alighieri Leiden/ Den Haag. Aan het begin van het cursusjaar wordt hiervoor een contributie van € 30,- in rekening gebracht. Als lid krijg je dan 4 keer per jaar het verenigingsblad (Bollettino) toegestuurd met informatie over de vereniging en verschillende Italiaanse onderwerpen.  Daarnaast kun je 9 keer per jaar een lezing afwisselend in het Nederlands of het Italiaans bijwonen. Hieronder volgt verdere informatie over de cursussen.

TAALCURSUSSEN
Wij geven onze taalcursussen in overeenstemming met de indeling van het Europese Referentiekader (CEFR,  zie pdf-document onder aan de pagina).

Ons Taal programma (25 lessen van 1 ½ uur) kent het volgende schema:
•    1e cursusjaar niveau A1
•    2e cursusjaar niveau A2.1
•    3e cursusjaar niveau A2.2
•    4e cursusjaar niveau B1
•    5e cursusjaar niveau B2
•    6e cursusjaar niveau C1.1
•    7e cursusjaar niveau C1.2

THEMACURSUSSEN
Voor deze cursussen is  kennis en spreekvaardigheid van het Italiaans op niveau B2 gewenst. De cursussen zijn primair gericht op het verbeteren van de spreekvaardigheid van de cursist aan de hand van een thema dat ze aanspreekt. Voorbeelden zijn actualiteit, literatuur, films en kunst. Tijdens de cursus is er altijd ruimte voor interactie en discussie.
Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan grammaticale onderwerpen.

Voor vragen kun je terecht bij info@dante-alighieri.nl.

Downloads: