Algemene informatie

Cursussen en Corona:

Wij gaan ervan uit dat wij in september weer met veel cursussen kunnen starten. Het is nu nog niet zeker welke voorwaarden er dan zullen gelden voor lessen en groepsbijeenkomsten. Het kan zijn dat cursussen worden verplaatst, omdat in de oude ruimte geen mogelijkheid is om met een groep op 1,5 meter uit elkaar te zitten. Ook is er een kans dat cursussen naar andere dagen verhuizen. Dat heeft ermee te maken dat een aantal van onze docenten ook overdag doceert. Het kan zijn dat scholen met halve klassen werken, waardoor er dus dubbel zoveel tijd nodig is om alle kinderen van onderwijs te voorzien. Daardoor kan het voorkomen dat onze docenten meer moeten werken en niet op de vaste avonden voor ons beschikbaar zullen zijn. Wij proberen alles te organiseren volgens de richtlijnen, op een manier dat zowel de cursisten als ook de docenten plezier hebben in het volgen van een cursus bij Dante Alighieri Leiden/Den Haag.

Vanaf maandag 21 september 2020 starten we weer met het geven van cursussen. De meeste cursussen bestaan uit 25 wekelijkse lessen (uitgezonderd weken met schoolvakanties), zodat de laatste les meestal in de tweede week van april 2020 is. Dit kan een week later zijn als lessen uitvallen en later worden ingehaald.

Er zijn echter ook (kortere) cursussen die op andere data in oktober, november en januari starten. Ervaren, voornamelijk Italiaanse docenten geven cursussen op alle niveaus, van lessen voor beginners tot conversatielessen voor gevorderden. Wij hebben een gevarieerd aanbod van cursussen over de Italiaanse literatuur, samenleving en cultuur, die overdag en 's avonds worden gegeven. Bovendien worden dit jaar voor het eerst naast cursussen ook themasessies aangeboden. Alle informatie over tijden, locaties en aantal lessen per cursus of themasessie staat vermeld bij de cursus of themasessie zelf (kijk daarvoor bij cursussen in de rode balk bovenaan het scherm).

Leden van de vereniging krijgen elk jaar een apart Bollettino met daarin alle cursussen en informatie wanneer inschrijven mogelijk is. Daarna krijgen leden voorrang bij het inschrijven, omdat de eerste twee weken de inschrijvingen uitsluitend voor leden toegankelijk zijn (na inloggen op de website). Daarna is de inschrijving ook toegankelijk voor nieuwe cursisten.

 

 

 

 

 

 

TAALCURSUSSEN: een uitleg.

Wij geven onze taalcursussen in overeenstemming met de indeling van het Europese Referentiekader. Dat wil zeggen dat een taal verdeeld is in niveaus. Van A1 en A2 (basisgebruiker), via niveaus B1 en B2 (gevorderde) tot niveau C1 en C2 (zeer gevorderde). Wij geven het niveau A1 in één jaar en het niveau A2 in twee cursusjaren. De ervaring leert ons namelijk dat drie cursusjaren nodig zijn om de basisvaardigheid lezen, spreken en schrijven op het niveau A2 te beheersen. Daarna volgt het B niveau en tot slot het C1 niveau dat in twee jaar wordt gegeven. In onderstaand overzicht staat de volgorde. 

Jaar Niveau
1 A1
2 A21 (eerste deel)
3 A22 (tweede deel)
4 B1
5 B2
6 C1a (eerste deel)
7 C1b (tweede deel)
Na C1b C1c

 Onze A1 en A2 cursussen

De meeste A1 en A2 cursussen worden dus in drie jaar doorlopen. Meestal blijft een groep cursisten bij elkaar. Wie met A1 begint behoudt het jaar erna (meestal) dezelfde docent en tijd en locatie waarop de cursus wordt gegeven. Daardoor ontstaat een prettige onderlinge sfeer.

Wie echter sneller wil leren kan een 'spoed' cursus volgen. Daarin geven wij de A1 + A2 cursussen samen in één cursusjaar, of de A1 cursus in een half jaar. 

Onze B1 en B2 cursussen

De B cursussen duren elk 1 jaar. Na het behalen van het niveau B2, kunt u doorgaan naar C1 of deelnemen aan een thematische-, literatuur- of cultuurcursus.

Onze C1 cursus

De C1 cursus wordt in twee jaar gegeven, de C1a en C1b cursussen. 

Na C1b

Er zijn cursussen die doorgaan na C1b. Wij noemen die cursussen dan C1c. Omdat het C2 niveau als 'moedertaal' wordt erkend en wij op dat niveau geen cursus aanbieden, vinden wij dat wij deze vervolgcursus geen C2 kunnen noemen, vandaar C1c.

Overig taal

Er zijn ook intensieve herhaling- en grammaticacursussen van vrijwel elk niveau, voor wie al Italiaans heeft geleerd, maar zich de fijne kneepjes nog beter eigen wil maken. Ook zijn er cursussen die de eerste drie jaar in één cursusjaar doen. Na het einde van die cursus kunt u door naar het vierde (!) jaar.

In januari start een beginnerscursus die in een kleiner aantal maar langere lessen (van twee, in plaats van anderhalf uur) het eerste jaar doorloopt. 

THEMACURSUSSEN: een uitleg

Voor het volgen van de meeste van deze cursussen is kennis en spreekvaardigheid op niveau B2 gewenst, omdat in alle cursussen vrijwel uitsluitend Italiaans wordt gesproken. De cursussen zijn primair gericht op het verbeteren van de spreekvaardigheid van de cursist. De wijze waarop dat gebeurt verschilt en is afhankelijk van de inhoud van de cursus. Op die manier kunnen cursisten een cursus met een thema dat ze aanspreekt kiezen en gelijktijdig de spreekvaardigheid verbeteren. Overigens is er ook aandacht voor grammaticale onderwerpen, echter minder structureel dan in de A t/m C taalcursussen.

In de meeste thematische cursussen loopt een specifiek onderwerp als rode draad door de cursus. Voorbeelden zijn geografie, actualiteit, vergroten van de woordenschat en discussiëren. Sommige Themacursussen richten zich op literatuur. Dan lezen de cursisten (thuis) gedichten of romans die ze daarna samen in 'de les' met de docent bespreken. Ook zijn er cursussen waar de Italiaanse film of het Italiaanse lied centraal staat. Films kijken en/of liedjes luisteren is dan de hoofdmoot van de cursus. Echter ook hier geldt dat er altijd ruimte is voor een goed gesprek en dat de docent soms met grammaticaoefeningen komt die de cursisten (thuis) moeten maken.

Voor vragen kunt u terecht bij de cursusorganisator per e-mail aan corsi@dante-alighieri.nl.

Cursussen overzicht