locaties

Op de volgende locaties vinden onze cursussen plaats (voorafgegaan door de in het programma gebruikte afkortingen):


Ag--- Agora, Fonteynenburghlaan 11, Voorburg (bij het Diaconessenhuis)
GL --- Wijkcentrum De Groene Loper, Van Royenstraat 2, Voorburg
Kon--- Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4, Voorburg
MHT--- ROC Mondriaan voor Horeca en Toerisme, Koningin Marialaan 9, Den Haag (Bezuidenhout)
VL --- Loge van de Haagse Vrijmetselaars, 2e Sweelinckstraat 131, Den Haag
ZV--- Zandvliet College, Bezuidenhoutseweg 40, Den Haag


De lezingen ("conferenze") vinden plaats in het MHT.
Dante Commercianti
AllUnited