locaties

In het programmaboekje en op de website staan afkortingen van onze les locaties. Die afkortingen hebben betrekking op:

AG        Agora, Fonteynenburghlaan 11, Voorburg (bij het Diaconessenhuis)
GL   Wijkcentrum De Groene Loper, Van Royenstraat 2, Voorburg
Kon   Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4, Voorburg
VL   Loge van de Haagse Vrijmetselaars, 2e Sweelinckstraat 131, Den Haag
ZV   Zandvliet College, Bezuidenhoutseweg 40, Den Haag
     
     
    De lezingen ("conferenze") vinden plaats in het Vredeshuis.