Lezingen en andere activiteiten

De lezingen worden gehouden in de taal waarin ze zijn aangekondigd en vinden in principe plaats in het ROC Mondriaan voor Horeca en Toerisme, Koningin Marialaan 9, te Den Haag (soms is een andere locatie noodzakelijk!).
Tenzij anders aangegeven, beginnen de lezingen om 20:00 uur.

 

 

De ingang voor de lezingen e.d. bevindt zich aan de linkerkant van het gebouw, langs de fietsenstalling.

Dante Commercianti
AllUnited