Lezingen en andere activiteiten

De lezingen worden gehouden in de taal waarin ze zijn aangekondigd en vinden plaats in het ROC Mondriaan voor Horeca en Toerisme, Koningin Marialaan 9, te Den Haag.
Tenzij anders aangegeven, beginnen de lezingen om 20:00 uur.

 

 

De ingang voor de lezingen e.d. bevindt zich aan de linkerkant van het gebouw, langs de fietsenstalling.

Dante Commercianti
AllUnited