Lezingen en andere activiteiten

Let goed op de locatie van de lezingen! Door omstandigheden moet soms een andere locatie gebruikt worden!Het blijkt niet altijd mogelijk de lezingen van DANTE Den Haag/Leiden in het ROC Mondriaan te laten plaatsvinden.Door examens en vakanties aldaar moet soms voor een andere locatie gekozen worden!

Let dus goed op de aankondiging bij de lezing!

De aanvang is altijd om 20:00 uur, tenzij expliciet anders wordt vermeld.

 

 

Dante Commercianti
AllUnited